Sakurai Engineering Inc. TEL:03(3237)7444
4-8, Iidabashi-1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0072 Japan

stationroutefrom the station
kudanshita
(underground)
Tokyo Metro Tozai Line(T07)
Tokyo Metro Hanzomon Line(Z06)
Toei Shinjuku Line(S05)
4 minutes walk from "Exit 7" (Tozai Line)
5 minutes walk from "Exit 3" (Other Lines)
iidabashi
(underground)
Tokyo Metro Tozai Line(T06)
Tokyo Metro Namboku Line(N10)
Tokyo Metro Yurakucho Line(Y13)
Toei Oedo Line(E06)
6 minutes walk from "Exit A5" (Tozai Line)
7 minutes walk from "Exit A4" (Other Lines)
iidabashi(JR) Sobu Line/Chuo Line 8 minutes walk from "East Exit"